SÜ Akademik web sayfasına ulaşmak için ismin üzerine tıklayınız!

Yrd.Doç.Dr. Gülgün Özkan

Kişisel Bilgiler
Anabilim DalıKamu Ölçmeleri
Uzmanlık Alanı
İletişim Bilgileri
AdresAlaaddin Keykubat Kampusu, 42075 SELÇUKLU KONYA
OdaA Blok 92
Telefon(332) 22 31903
Emailgozkan@selcuk.edu.tr
Kişisel Web
Eğitim
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Yayınları
Makale, SCI dergi
 • Yalpır Ş., Özkan G. (2011) Fuzzy Logic Methodology and Multiple Regressions for Residential Real-Estates Valuation in Urban Areas,Scientific Research and Essays (SRE)

 • Makale, uluslarası hakemli dergi
 • Erdi, A., Durduran SS., Özkan G. (2003) Of Mapping And Geographic Information System At The Kelenderis Excavation Site,ESRI, ARCNEWS , Spring 2003, 25, 1, 24 - 25, 2003, USA

 • Makale, ulusal hakemli dergi
 • Yıldız F., Özkan G., Yalpır Ş., Yıldırım H., Gökmen A., Öztaş M. (2008) Alan Düzenleme Ana Uygulama Esaslarının Belirlenmesinde Değer Eşitliğini Esas Alan Modellerin Uygulaması Üzerine Bir Araştırma,HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi
 • Çay,T., A. Erdi, G. Özkan, Ş. İnam, S.Savaş Durduran, Ş.Yalpır,Fatih İşcan (2007) Kadastrosunun Kadastro 2014 Vizyonuna Entegrasyonunun Sağlanabilirliğinin Araştırılması,TMMOB, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Ankara , 2, 97, 40 - 47, 2007
 • Çay T., Durduran S.S., Erdi A., Özkan G., İnam Ş., Yalpır Ş., İşcan F. (2007) Türkiye Kadastrosunun “Kadastro 2014” Vizyonuna Entegrasyonunun Sağlanabilirliğinin Araştırılması,HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi

 • Bildiri, uluslararası
 • Yalpır Ş., Özkan G. (2010) The Development of Residential Real Estate Valuation Model with ANFIS Approach,1st Internetional Symposium on Computing in Science & Engineering
 • Yalpır Ş., Özkan G. (2008) The Usage of Artificial Intelligence in Determining The Residential Real-Estate Prices in Urban Areas and The Comparison of Valuation Methods,FIG
 • Özkan G., Yalpır Ş., Oygunol O. (2007) An Investigation on The Price Estimation of Residable Real-Estates By Using Artificial Neural Network and Regression Methods,XIIth Applied Stochastic Models and Data Analysis International conference(ASMDA)
 • Çay, T., Durduran, S.S., Erdi, A., Özkan, G., İnam, Ş., Yalpır, Ş., İşcan, F. (2006) GIS Update Problems of Cadastral 2014 Studies in Turkey,XXIII International FIG Congress, (0590), October 8-13 2006, Munich-Germany
 • G.Özkan, S.Savas Durduran, Seyfettin Kaya (2006) Preparation Of Judicial Documents About Cadastral Studies In Turkey And An Automation Software,,XXIII FIG Congress, Munich Germany, 1, 1, 235 - 237, 2006
 • G. Özkan, S.Savas Durduran (2006) The Importance Of 3D (Third Dimension) In Land Use And Sample Case, International Symposium Modern Technologies, Education and Proffesional Practice in Geodesy and Releated Fields, Sofia, Bulgari - , 2006
 • G.Özkan, S.Savas Durduran, A. Erdi, B. Girgin (2005) Problems And Solutions Proposals In Integration Of Cadastral Data Into Gis In Turkey,FIG Working Week 2005 and VIII. International Conference on The Global Spatial data Insfrastructure (GSDI-8), 1, 2, 2005

 • Bildiri, ulusal
 • Özkan G., Yalpır Ş. (2009) Arazi Yönetiminde Değerleme Yöntemlerinin Rolü,Arazi Yönetiminde Denetim ve CBS Uygulamaları Sempozyumu
 • İnam, Ş., Özkan, S. (2009) Türkiye Kadastrosunda Üçüncü Boyut İhtiyacı,Bildiri: 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, pp.406-418
 • Yalpır Ş., Özkan G. (2009) Taşınmaz Değerlemede Kadastronun Yeri ve Önemi,Arazi Yönetiminde Denetim ve CBS Uygulamaları Sempozyumu
 • Ali Erdi, Savas Durduran, Gülgün Özkan (2004) Türkiyede Cografi Bilgi Sistemi Çalismalarinda Kurumsal Politikalar Ve Bir Öneri,Fatih Üniveristesi, III. CBS Bilisim Günleri, 1, 1, 35 - 43, 2004
 • S.Savas Durduran, Ali Erdi, Gülgün Özkan, Bilal Curabaz (2002) Aydıncık(Kelenderis) Kazı Bölgesinde Antik Özellikli GIS Uygulamaları,Türkiye 8. ESRI ve ERDAS Kullanıcı Grubu Toplantısı, 1, 1, 45 - 54, 2002
 • S.Savas Durduran, Gülgün Özkan, Ali Erdi (2002) Kentsel Mekanlarda Taşınmaz Değerlendirme Amaçlı Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları,S.Ü.Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, 1, 1, 55 - 64, 2002

 • Poster, uluslararası
 • Yıldız, F.,M. Yakar, H. Karabörk,, A. Öztürk, P. Özkan (2001) An Application of Photogrammetric Works in Dental Surgery,Fourth Turkish-German Joint Geodetics Days,6,vol:I,313-318, Berlin
 • Özkan,G., F. Yıldız, A. Erdi (1997) Land Information Systems for Urban Activities,Second Turkish-German Joint Geodetics Days, 10,485-494,Berlin

 • Proje raporu
 • T.Çay, A. Erdi, G Özkan, S.İnam, S.Savaş Durduran, S.Yalpır, F.İşcan (2006) Türkiye Kadastrosunun " Kadastro 2014" Vizyonuna Entegrasyonunun Sağlanabilirliliğinin Araştırılması,S.Ü. BAP Koordinatörlüğü, Konya2006
 • G. Özkan, L. Zoroğlu, F.Yıldız, A. Erdi, M. Yakar, H. Karabörk, S. Savaş Durduran (2002) Kelenderis(Aydıncık)Tarihi Kazı Alanlarının Jeodezik Ve Fotogrametrik Alımı Ve Restorasyon Çalışmalarına Altlık Hazırlanması,S.Ü. BAP Koordinatörlüğü, Konya, 2002