SÜ Akademik web sayfasına ulaşmak için ismin üzerine tıklayınız!

Prof.Dr. Cevat İnal

Kişisel Bilgiler
Anabilim DalıÖlçme Tekniği (Anabilim Dalı Başkanı)
Uzmanlık AlanıÖlçme, Mühendislik Ölçmeleri, Dengeleme, Elektronik ölçme aletleri, GPS
İletişim Bilgileri
AdresAlaaddin Keykubat Kampusu, 42075 SELÇUKLU KONYA
OdaA Blok 345
Telefon(332) 22 31943
Emailcevat@selcuk.edu.tr
Kişisel Web
Eğitim
LisansSÜ, 1982
Yüksek LisansYTÜ, 1984
DoktoraYTÜ, 1988
Yayınları
Makale, SCI dergi
 • Yıldırım,Ö., Yaprak,S., İnal,C. (2013) Determination of 2011 Van/Turkey Earthquake(M=7.2) Effects From Mesaurement of CORS-TR Network,Geomatics,Natural Hazards and Risk
 • Alçay, S, İnal, C, Yiğit, C.Ö, Yetkin, M. (2012) Comparing GLONASS-only with GPS-only and Hybrid Positioning in Various Length of Baselines,Acta Geod. Geoph. Hung. 47(1), 1-12
 • Yetkin,M., İnal,C. (2011) L1 Norm Minimizasyon in GPS Networks,Survey Review, 43,323,pp.523-532
 • Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö. (2011) The Optimal Design of Baseline Configuration in GPS Networks by Using the Practicle Swarm Optimization Algorithm,Survey Review, 43,323,pp.700-712
 • Doğanalp,S., Turgut,B., İnal,C., (2010) Deformation Analysis Using the S Transformation and Kalman Filtering Technique,10. Internationale Multidisiplinary Scientific GeoConference SGEM, Bulgaria
 • Başçiftçi,F., İnal,C., Başçiftçi,F. (2010) Programming of Geodetic Transformation Methods,Scientific Research and Essays, 5(10),pp 1181-1188,May 2010-06-12
 • İnal,C., Şanlıoğlu,İ., Yiğit,C.Ö. (2008) Scaling of EDM Calibration Baselines by GPS and Controlling of EDM Parameters,Survey Review, 40,309, pp 304-312

 • Makale, uluslarası hakemli dergi
 • Yiğit, C.Ö., Li,X., İnal, C., Ge, L., Yetkin, M. (2010) Preliminary evaluation of precise inclination sensor and GPS for monitoring full-scale dynamic response of a tall reinforced concrete building,Journal of Applied Geodesy, Vol. 4, pages 103-113
 • Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö. (2009) Use of the Particle Swarm Optimization Algorithm for Second Order Design of levelling Networks,Journal of Applied Geodesy 3(2009),171-178
 • Turgut,B., İnal,C., Çorumluoğlu,Ö. (2004) Comparison of the Geoid Undulation Obtained by EGM96, TG99 and GPS/Leveling in Turkey,Acta Geodaetica et Geophysica, vol.39(4), pp.403-410, Hungarica

 • Makale, ulusal hakemli dergi
 • Yiğit,C.Ö., İnal,C. (2011) Yüksek Bir Binanın Rüzgar Tepkisinin Farklı Sensörler ile Tam Ölçekli İzlenmesi ve Sensör Entegrasyonuna İlişkin Ön Analiz Sonuçları,hkm dergisi,2011/1, sayı 104, s 30-40
 • Yetkin,M.,İnal,C (2010) Jeodezik Ağlarda Lı Norm Minimizasyonu: Yükseklik Ağı Örneği,Harita Dergisi, sayı 143, s.13-18, Ankara
 • Yetkin M., İnal C. (2010) GNSS Taşıyıcı Faz Ölçmelerinde Belirsizlik Çözümü için LAMBDA Yöntemi ,hkm, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2(103):15-24
 • Alçay, S., İnal,C. (2010) Global Bir Ağda GPS/GLONASS, GPS ve GLONASS Sonuçlarının Karşılaştırılması,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi,cilt 25, sayy 1, s.29-38, Konya,2010
 • Yetkin M., İnal C. (2010) Robust Kestirimin GPS Ağlarında Kullanabilirliği ,hkm, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2(103):3-8
 • Yetkin, M., İnal, C., Yiğit, C., Ö. (2009) Ölçülerin Korelasyonlu Olması Durumunda Robust Kestirim,HKM, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2009/1:100(21-26)
 • İnal,C., Salgın,Ö. (2008) Farklı GPS Yazılımları ile Değerlendirilen GPS Baz Uzunluklarının Bilinen Değerler ile Karşılaştırılması,Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23. cilt, sayı 2, s.13-24, Konya,2008
 • Yalçım, B., İnal,C., Kalaycı,İ. (2008) GPS Ölçü Süresinin Nokta Konum Doğruluğu ile İlişkisi,S.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt 23, sayı 1, s.19-26, Konya
 • Başçiftçi, F., İnal,C. (2008) Jeodezide Kullanılan Bazı Koordinat Dönüşümlerinin Programlanması,S.Ü. Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, cilt 23, sayı 1,s.27-40, Konya
 • İnal,C., Yetkin,M. (2007) Robust Yöntemlerle Uyuşumsuz ölçülerin Belirlenmesi,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 21, sayı 3-4, Konya
 • Doğanalp,S.,Turgut,B., İnal,C. (2006) Yükseklik Ağlarında q2 Ölçütü ve Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi,Teknik- Online Dergi, cilt 5, sayı 2, Konya
 • İnal,C.,Şanlıoğlu,İ., Yiğit,C.Ö., Ceylan,A. (2005) Kontrol Kenarlarının GPS ile Ölçeklendirilebilirliği Üzerine Bir Araştırma,S.Ü. Müh.Mim. Fak. Dergisi, cilt 20,sayı2, s.47-54, Konya
 • Şanlıoğlu, İ.,İnal,C. (2004) IGS Ürünlerinin Tanıtımı,IGS Ürünlerine Erişim ve Bir Uygulama,Teknik-Online Dergi, cilt 3, sayı 1, Konya
 • Turgut,B., İnal,C. (2003) Jeodezik ölçülere Getirilen İndirgemeler ve Dengeleme Sonuçlarına Etkisi,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 18, sayı 1, s.11-19, Konya
 • İnal,C.,Yiğit,C.Ö. (2003) Elipsoidal Yüksekliklerin Ortometrik Yüksekliğe Dönüşümünde Enterpolasyon Yöntemlerinin Kullanılabilirliği,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 19, sayı 1, s.73-83, Konya
 • Turgut,B.,İnal,C.,Yılmaz,M. (2002) EGM 96 Jeopotansiyel Modeli ve GPS/Nivelman ile Elde edilen Jeoit Ondülasyonlarının Karşılaştırılması,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 17, sayı 1, s.25-34, Konya
 • İnal,C.,Çorumluoğlu,Ö., Şanlıoğlu,İ., Altuntaş,C. (2002) Hacim Hesapları İçin GPS Ölçülerinin Klasik Ölçmeler Yerine Kullanılabilirliği,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 17, sayı 1, s.35-41, Konya
 • İnal,C.,Turgut,B. (2002) GPS Ağlarının Dengelenmesi,S.Ü. müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 17,sayı 1, s.17-23, Konya
 • İnal,C., Turgut,B. (2001) Nokta Konum Duyarlıkları ile Koordinat Dönüşümü,S.Ü. Müh. Mim. Fak.Dergisi, cilt 16, sayı 2, s.39-46, Konya
 • Ceylan,A., İnal,C. (2001) Kırılma Katsayısı ve Ölçü Ağırlıklarının Trigonometrik Nivelman Dengelemesine Etkisi,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 16, sayı 2, s.47-53, Konya
 • İnal,C.,Turgut,B. (2001) Konya'da Doğu-Batı Yönündeki Jeoit Yüksekliği Değişimlerinin İncelenmesi,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 16, sayı 1,s.20-25, Konya
 • İnal,C., Ceylan,A. (2000) Deformasyon Ölçmelerinde Referans Noktalarının Sabitliğinin Analizi İçin Bir Yöntem,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 15, sayı 2, s.41-48, Konya
 • İnal,C.,Ceylan,A. (1999) Dizi Nirengi Noktalarının Koordinatlandırılması,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 14, sayı 1, s.1-7, Konya
 • İnal,C.,Şanlıoğlu;İ. (1998) GPS Koordinatlarından Ülke Koordinat Sistemine Dönüşüm,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 13,sayı 2, s.28-35, Konya
 • Yıldız, F., C. İnal, A. Erdi (1996) Konya Üçüncü Derece Sıklaştırma Ağı Tesisi ve GPS Ölçmeleri,Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt:11,5, 16-20
 • İnal, C., Erdi, A., Durduran, S.S. (1996) Bilgi Sistemlerinde Veri Altlığı Olarak 1/5000 Ölçekli Standart Topografik Haritaların Konum(X,Y), Yükseklik (H) Ve Alan Hassasiyetlerinin Araştırması, S.Ü.Müh.Mim.Fak. Dergisi, 11, 2, 22 - 32, 1996
 • İnal,C. (1996) Yerel Jeoid Geçirilerek GPS Sonuçlarından Yükseklik Belirlemesi,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 11,sayı 2, s.15-21, Konya
 • İnal,C.,Erdi,A., Durduran,S.S. (1996) Bilgi Sistemlerinde Veri Altlığı Olarak 1/5000 ölçekli Standart topografik Haritaların Konum(X,Y), Yükseklik(H) ve Alan Hassasiyetlerinin Karşılaştırılması,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 11, sayı 2, s.22-32, Konya
 • Erdi,A.,İnal,C., Yıldız,F. (1996) 1:5000 Ölçekli Standart Topografik Haritalarda Konum Doğruluğunun Araştırılması,Harita Dergisi, sayı 116, s.32-42, Ankara
 • Ceylan, A., İnal,C. (1996) Dış Merkezli Trigonometrik Nivelman,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, cilt 11, sayı 1, s.1-6, Konya
 • Yıldız, F., C.İnal, A. Erdi (1996) 1/5000 ölçekli Standart Topoğrafik (ST) Haritalarda Konum Doğruluğunun Araştırılması,Harita Dergisi, sayı:116, 9, 34-42
 • İnal,C., Baybura,T. (1995) Jeodezik Ağlarda Kalite Kontrolü,S.Ü. Müh.Mim.Fak. Dergisi, cilt 10, sayı 2, s.21-28, Konya
 • Yıldız, F., C.İnal, A. Erdi (1995) Pratik Jeodezide Alım Yöntemlerinin Karşılaştırılması,Harita Dergisi, sayı:114, 9, 15-27
 • İnal,C., Baybura,T. (1995) Trigonometrik Yükseklik Ağlarının Farklı Yöntemlerle Dengelenmesi,S.Ü. Müh.Mim.Fak. Dergisi,cilt 10,sayı 2, s.29-39, Konya
 • İnal,C. (1991) Elektromagnetik Uzaklık Ölçerlerde Sıfır Noktası Eki ve Ölçek Faktörünün Belirlenmesi,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 6.cilt, 1.sayı, s.1-11, Konya,
 • İnal, C. (1989) Dengelemede Uyuşumsuz Ölçüleri Ayıklanması,S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 4. cilt, sayı 1, s.7-14, Konya
 • Uzel,T., İnal,C., Demirkaya,S., Duman,İ. (1984) Elektromagnetik Dalgalar Yardımıyla Uzunluk Ölçümünde Kırılma İndisinin Belirlenmesi Üzerine,Yıldız Üniversitesi Dergisi, s.39-46,1984/3, İstanbul

 • Makale, diğer
 • İnal,C., Uyar,K. (2004) Küresel Konum Belirleme Sisteminin Geleceği,Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği, Mülkiyet Dergisi, sayı 54, s.9-12, Ankara
 • İnal,C.,Çakır; S. (2004) Doğruluk ve Hassasiyet,Tapu ve Kadasro Müfettişleri Derneği, Mülkiyet Dergisi, sayı 53, s.13-15, Ankara
 • Yıldırım,Ö., İnal,C. (2003) Tarayıcılar (Scanner) ile Taranan 1/1000 Ölçekli Kadastral Paftalardan Elde Edilebilecek Duyarlılık,Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği, Mülkiyet Dergisi, sayı 48, s.16-20, Ankara
 • İnal,C., Azkın,D. (2002) Parsel Ölçümünde GPS'in Kullanılabilirliği,Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği, Mülkiyet Dergisi, sayı 46, s.8-12, Ankara
 • İnal,C., Ceylan,A. (2002) S Transformasyonu Uygulama Alanları,Selçuk Teknik-Online Dergisi/ISSN 1320-6178
 • İnal, C., Mutluoğlu,Ö. (2001) İki Boyutlu Ağlarda Ağırlık Seçiminin Dengeleme Sonuçlarına Etkisi ve GPS Koordinatları ile Karşılaştırılması,Selçık Teknik-Online Dergisi/ISSN 1302-6178, volume 1, number 3-2001
 • İnal,C., Turgut,B. (1990) Pafta Deformasyonları,Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği,Mülkiyet Dergisi, sayı 19, s.19-21, Ankara
 • İnal,C. (1990) Yerkabuğu ve Yapılardaki Deformasyonların Oluşumu ve Yorumu,TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Dergisi, sayı 66, s.42-48, Ankara

 • Bildiri, uluslararası
 • Alçay, S., İnal, C., Yiğit, C.Ö. (2012) Contribution of GLONASS observations on Precise Point Positioning,FIG Working Week 2012, Rome, Italy
 • Alçay, S, Yiğit, C.Ö., İnal, C. (2012) GPS Based Ionosphere Mapping Using PPP Method,FIG Working Week 2012, Rome, Italy
 • Alçay,S., İnal,C.,Yiğit,C.Ö. (2011) Evaluation of the repeatabilities of GPS, GPS +GLONASS and GLONASS Results in various Length of Baseline,FIG Working Week, Munich Germany
 • Yiğit, C.Ö, Li, X., İnal, C., Ge,L., Yetkin, M., Arslan, M.H. (2010) Analysis of Wind-Induced Response of Tall Reinforced Concrete Building Based on Data Collected by GPS and Precise Inclination Sensor,XXIV FIG International Congress 2010, Sydney-Australia
 • Doğanalp, S., Turgut, B., İnal, C. (2010) Deformation Analysis Using the S Transformation and Kalman Filtering Technique,10. International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM 2010
 • Yiğit,C.Ö., İnal,C., Yetkin,M. (2008) Monitoring of Tall Building's Dynamic Behaviour Using Precision Inclination Sensors,13. Symposium on Deformation Measurement and Analysis, LNEC, LISBON, May 12-15
 • Başçiftçi,F., İnal,C. (2008) A Calculation Program for Geoid Undulations Using Orthogonal Polynomials,FIG Working Week 2008, Stockholm, Sweden, June 14-19
 • Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö. (2008) Optimal Design of Deformation Monitoring Networks Using PSO Algorithm,13. ymposium on Deformation Measurement an Analysıs, LNEC, LISBON, May12-15
 • Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö. (2007) Robustness Analysis of GPS Network,Middle East Spatial Technology 4. Conference Exhibation, Bahrain, December 10-12
 • Yiğit,C.Ö., İnal,C. (2006) An Improved Programme for Deformation Analysis of Vertical Networks,XXIII FIG Congress, Munich Germany,October 8-13
 • İnal,C., Yiğit,C.Ö. (2006) S Transformation and q2 Criterium Approach at Determination of Horizaotal Deformations,XXIII FIG Congress, Munich Germany, October 8-13
 • Ceylan,A., İnal,C.,Şanlıoğlu,İ. (2005) Modern Height Determination Techniques and Comparison of Accuracies,FIG Working Week 2005 and GSDI-8 Cairo,Egypt April 16-21
 • Şanlıoğlu,İ., İnal,C. (2005) The Test of Processing Modules of Global Positioning System(GPS) Softwares by Using Products of International GPS Service(IGS),FIG Working Week 2005 and GSDI-8 Cairo, egypt April 16-21
 • Başçiftçi,F., İnal,C.,Başçiftçi,F. (2004) Programming of Two Dimensional Coordinate Transformation,Second International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering, 11-13 march, pp 191-194, Nicosia,Cyprus
 • Yıldız, F., C. İnal, A. Erdi (1995) A Determination of the Basic Triangulation Network in the Area of Konya Metropolitan,First Turkish-German Joint Geodetics Days,15,133-149, İstanbul
 • Yıldız, F., C. İnal, A. Erdi (1993) Grafik Kadastral Paftaların Sayısallaştırılmasında Hassasiyet Araştırması,First Turkish-German Joint Computer Application Days,12,223-234, Konya

 • Bildiri, ulusal
 • Yetkin,M., Berber,M., İnal,C. (2013) Sürekli Gözlem Yapan Referans İstasyonlarının Oluşturduğu Ağların Robustluğu,TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Ankara
 • Alçay, S., İnal, C., Yiğit, C.Ö. (2010) Farklı Baz Uzunluklarında GPS/GLONASS, GPS, GLONASS Sonuçlarının Karşılaştırılması,5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, sf. 97-105, 20-22 Ekim ZKÜ, Zonguldak
 • Yiğit, C.Ö., İnal, C. (2010) Mühendislik Yapılarının İzlenmesinde Kullanılan Sensörlerin Örnekleme Oranındaki Dalgalanma Hatalarının Enterpolasyon ile Düzeltilmesi,5. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, sf. 482-491, 20-22 Ekim ZKÜ, Zonguldak
 • Yetkin, M., İnal, C., Yiğit, C., Ö. (2009) Robust Regresyonda Stokastik Global Optimizasyon Algoritmalarının Kullanılabilirliği,Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2009 Yılı Bilimsel Etkinliği, Deformasyon Analizi Çalıştayı, Konya, Türkiye
 • Yiğit,C.Ö., İnal,C., Li, X..,Ge,L.,Rizos,C.,Yetkin,M. (2009) Yüksek Binaların Farklı Sensörlerle Tam Ölçekli İzlenmesi ve Önemi,Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu, 2009 yılı Bilimsel Etkinliği, Deformasyon Analizi Çalıştayı, 11-13 kasım,2009,Konya
 • Yiğit,C.Ö.,İnal,C.,Li,X.,Ge,L.,Rizos,C.,Yetkin,M.,Arslan,M.H, Doğanalp,S. (2009) Rixos Hotel Binasının Rüzgar Yükü Karşısındaki Tepkisinin GPS ve Yüksek Presizyonlu Eğim Sensörü Verileri ile Analizi ve Sensörlerin Karşılaştırılması,4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16 ekim 2009, s.111-121, Trabzon
 • Doğanalp,S., Yiğit,C.Ö.,İnal,C.,Turgut,B.,Ceylan,A.,Şanlıoğlu,İ. (2009) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binasındaki Düşey Hareketlerin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi ve Analizi,4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,14-16 ekim,2009, s.663-672,Trabzon
 • Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö. (2007) Jeodezik Ağlarda Robustluk Analizi: Kenar Ağı Örneği,3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24-26 ekim, s.139-150,Konya
 • Yetkin,M., İnal,C., Yiğit,C.Ö. (2007) Korelasyonlu GPS Baz Bileşenlerinin Robust Bifaktör İndirgeme Modeli ile Dengelenmesi,TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 nisan, Ankara
 • Yiğit,C.Ö., İnal,C. (2007) Konya Rixos Hotel Binasının Dinamik Davranışlarının İzlenmesi,3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24-26 ekim,s.62-72,Konya
 • Doğanalp S., Yiğit C.Ö., İnal C., Turgut B. (2007) Yükseklik Ağlarında Quasi-Statik Ve Kinematik Deformasyon Analizi İçin Geliştirilen Program,3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 17 - 29
 • Doğanalp,S., Turgut,B., İnal,C. (2007) Yükseklik Ağlarında Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi İçin Geliştirilen Program,TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 11. Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 nisan, s.17-29,Ankara
 • İnal,C. (2006) Selçuk Üniversitesinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Eğitimi,Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ Harita Mühendisliği Eğitimi Bilimsel Toplantısı, 22 eylül, Trabzon
 • İnal,C., Yiğit,C.Ö., Şanlıoğlu,İ. (2005) Kontrol Kenarlarının GPS ile Ölçeklendirilebilirliği ve Alet Parametrelerinin Kontrolü,2. Mühendislik Ölçmleri Sempozyumu, 23-25 kasım, s.491-501, İstanbul
 • Şanlıoğlu, İ., İnal,C. (2005) ITRF2000'nin Tanıtımı ve ITRF2000 ile Diğer Referans Arasındaki Dönüşüme Alternatif Bir Yaklaşım,Kocaeli Deprem Sempozyumu
 • Şanlıoğlu, İ., İnal,C. (2005) Web Tabanlı Otomatik Veri İşleme Sistemi Tasarımı,TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 mart-1 nisan, Ankara
 • Şanlıoğlu, İ.,İnal,C. (2005) Ticari GPS Yazılımlarında En Uygun Baz Çözüm Yöntemlerinin Araştırılması,TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 mart-1 nisan, Ankara
 • Kalaycı, İ., Çorumluoğlu,Ö., İnal,C. (2005) Kent İçi Çalışmalarda Duvar Poligonu Tesisi ve Üç Boyutlu Konumlandırılması,2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,s.291-299, 23-25 kasım, İstanbul
 • Doğanalp, S., Turgut,B., İnal,C. (2005) Yükseklik Ağlarında S Transformasyonu ve Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi,2.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23-25 kasım 2005, s.28-40, İstanbul
 • Turgut,B., İnal,C. (2003) Nokta Konum Duyarlıklarının İki ve Üç Boyutlu Koordinat Dönüşümüne Etkisi,Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağler Çalıştayı, 24-26 eylül,2003, s.155-161
 • İnal,C.,Yiğit,C.Ö. (2003) Jeodezik Uygulamalarda Kriging Enterpolasyon Yönteminin Kullanılabilirliği,Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 24-26 eylül, s.177-185, Konya
 • Ceylan, A., İnal,C. (2003) Modern Yükseklik Belirleme Teknikleri ve Doğruluklarının Karşılaştırılması,1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 30-31 ekim, İstanbul
 • Yıldırım,Ö., İnal,C. (2000) Statik GPS Gözlemleri Kullanılarak Elde Edilen Baz ve Nokta Koordinat Duyarlıkları Üzerine Bir Araştırma,30. Yıl Sempozyumu, 16-18 ekim, s.193-204, Konya
 • Turgut,B.,İnal,C.,Yiğit,C.Ö. (2000) EGM96 Jeopotansiyel Modeli, TG99 Türkiye Jeoidi ve GPS/Nivelman ile Elde Edilen Jeoit Ondülasyonlarının Karşılaştırılması,30. Yıl Sempozyumu, 16-18 ekim, s.52-63, Konya
 • Şanlıoğlu,İ.,Ceylan,A.,İnal,C.,Çorumluoğlu,Ö.,Kalaycı,İ. (2000) Konya Bölgesi İçin GPS ile Elde Edilen Elipsoidal Yüksekliklerden Ortometrik Yüksekliklerin Hesabı,30. Yıl Sempozyumu, 16-18 ekim, s.210-217, Konya
 • İnal,C., Turgut,B., Yiğit,C.Ö. (2000) Lokal Alanlarda Jeoit Ondülasyonlarının Belirlenmesinde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması,30. Yıl sempozyumu, 16-18 ekim, s.97-106, Konya
 • Demirel,Z., Deniz,R., Erkaya,H., İnal,C.,Yaşayan,A. (1999) Yüksek Lisans Öğretimi,Harita Mühendisliğinde 50.YIL Sempozyumu, s.65-72, 2-3 Aralık 1999,YTÜ Oditoryumu
 • Erdi, A., Yıldız,F., İnal,C. (1996) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Türkiye'de Bilgi Sistemi Yaklaşımlarının Bir Analizi,Ankara Üniversitesi, III. Coğrafya sempozyumu, Ankara
 • Erdi,A., Yıldız,F., İnal,C. (1995) Türkiye'de Kentleşme Politikaları ve Bilgi Sistemi Yaklaşımlarının Bir Değerlendirilmesi,Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu, Zonguldak
 • Yıldız, F., C. İnal, A. Erdi (1995) Türkiye’deki Kentleşme Politikaları ve Bilgi Sistemi Yaklaşımlarının Bir Değerlendirilmes,Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 20.Yıl Sempozyumu,Zonguldak

 • Poster, uluslararası
 • F.Kunt, S.Savas Durduran, C. İnal, S. Dursun (2011) Preparation of noise map by Geographic Information System (GIS) around Konya coach station", International Conference of Ecosystems (ICE), Tirana, Albania, June 4-6, 2011
 • Çorumluoğlu,Ö., İnal,C., Ceylan,A., Şanlıoğlu,İ., Kalaycı,İ. (2002) Determination of Geoid Undulation in the Region of Konya,International Symposium on Geographic Information Systems, 23-26 september,pp 166-173, İstanbul, Turkey
 • Yıldız, F., C. İnal, A. Erdi (1997) Determination of Geodetic Points at the Large Area Using GPS Observations Methods,Second Turkish-German Joint Geodetics Days,10,495-505,Berlin
 • Yıldız, F., C. İnal, A. Erdi (1997) Precision of Height Determination from GPS Observation by Surface Fitting,Second Turkish-German Joint Geodetics Days, Berlin,8,282-290

 • Kitap, Türkçe
 • İnal, C., A. Erdi, F.Yıldız (1996) Topografya(Ölçme Bilgisi),Atlas Kitabevi, 275s.,Konya
 • Yıldız, F., C. İnal, A. Erdi (1996) Mikro Bilgisayarlar ve Bilgisayar Programlama,Atlas Kitabevi, 442s., Konya

 • Ders notu, Türkçe
 • İnal,C. (2002) Modern Jeodezide Ölçme Aletleri,S.Ü. Müh.Mim. Fakültesi, yayın no 50, 119 sayfa, Konya
 • İnal,C. (1998) Jeodezik Hesap-2,S.Ü. Müh.Mim. Fakültesi, yayın no 42, 123 sayfa, Konya
 • İnal,C., Baybura,T. (1996) Açıklamalı Ölçme Bilgisi 1-2 Problemleri ve Çözümleri,S.Ü. Müh. Mim. Fakültesi, yayın no 32, 187 sayfa, Konya
 • Ergin,M.N., İnal,C. (1995) Ölçme Bilgisi-2,S.Ü. Müh.Mim. Fakültesi, yayın no 22, 136 sayfa, Konya

 • Proje raporu
 • İnal,C (2011) Elektronik Uzaklık Ölçerlerin Kalibrasyon Parametrelerinin Belirlenmesi İçin Kontrol Kenarlarının Kurulması,Selçuk Üniversitesi, BAP, Proje No: 10301025
 • Yıldız,F., C. İnal, A. Erdi (1995) Konya Metropolitan Alan Nirengi Ağının GPS Yöntemiyle Belirlenmesi,Seçuk Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No:1995/107
 • Ergin,M.N.,Tombaklar,Ö.H., İnal,C.,Büyükaltunel,M.A (1993) Elektromagnetik Mesafe Ölçerler İçin Kontrol ve Kalibrasyon Bazının Oluşturulması,Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no 90/24, Konya
 • Yerci,M., İnal,C., Turgut,B. (1993) Standart Topografik Haritaların Hassasiyeti,Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu,Proje no: 92/111, Konya