1205401 Yükseklik Ölçmeleri HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 

Kredi Dağılımı

Yarıyıl

Teori Uygulama Laboratuar ECTS

4

3 0 0 3
Ders Dili Türkçe 
Zorunlu/Seçmeli Zorunlu 
Ön şartlar  
Katalog Tanımı Yükseklik kavramı. Basit yükseklik ölçme aletleri. Geometrik nivelman. Nivelman aletleri ve yapıları, hataları ve giderilmesi Geometrik Nivelmanda Hatalar ve kaynakları, Nivelman ağları, istikşaf, tesis ve röperleme. Yükseklik farklarının ölçülmesi ve hesabı (Hat nivelmanı). Boy kesit ve enkesit nivelmanı, yüzey nivelmanı. Enkesit alanlarının hesaplanması. Hacim hesabı, GPS-Nivelmanı, Hassas Nivelman, Hassas Nivelmanda Ölçü Yöntemleri, , Yakın ve Uzak Noktalar Arasında Trigonometrik Yükseklik ölçüsü ve Hesabı, 
Dersin Amacı Harita yapımında yükseklik kavramının anlaşılması, Yükseklik ölçme aletlerinin tanıtmak, kullanımını, kontrol ve kalibrasyonu için uygulanan yöntemleri öğretmek. yükseklik belirleme ve ölçme yöntemlerinin öğrenilmesi. 
Dersin Kazanımları Harita Mühendisliği alanında uygulama, problem çözme, araştırma ve mesleki kariyer için fen, matematik vb. temel bilimsel donanım ve mesleki bilgi, beceri ve yeterli deneyim, mesleği ile ilgili ölçme donanımlarını etkin kullanabilmeyi kazandırmak. 
Ders Kitabı ve/veya Kaynakları Yükseklik Ölçmeleri (Ders Notları), Doç. Dr. Halil Erkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi, 87 sayfa, İstanbul, 2006 Ölçme Bilgisi 2 (Ders Notları), Prof. Dr. M. Nuri Ergin, Prof. Dr. Cevat İNAL, Selçuk Üniversitesi, 134 sayfa , Konya, 2008 Ölçme Bilgisi 4 ( Ders Notları), Prof. Ömer H. TOMBAKLAR, Yrd. Doç.Dr. Ayhan CEYLAN, Selçuk Üniversitesi, 97 sayfa, Konya, 2000, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, 2008, HKMO, 
Değerlendirme Ölçütleri   Adet Yüzde
Ara Sınavlar
40 
  
  
  
  
  
  
60 
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
İçerik Ağırlıkları Yüzdesi Matematik ve Temel Bilimler 40 
Mühendislik Bilimleri 40 
Mühendislik Tasarımı 20 
Sosyal Bilimler  
Ders Sorumluları Doç.Dr. Ayhan Ceylan Yrd.Doç.Dr. İsmail Şanlıoğlu